MEYBOOM Poepedroegers

In 1820 wordt in het programma van het 500-jarig jubileum van de processie van het Sacrement van Mirakel melding gemaakt van een Broederschap van St.Laurentius dat in 1799 de reuzen gekocht had van de gilde van kruisboogschutters alsook deze van de Ommegang bij de verkoop van de “reuse schuere” (reuzenschuur).


In 1810 neemt de « Société de Saint-Laurent » deel aan de stoet die georganiseerd wordt door de stad Brussel ter gelegenheid van de bruiloft van Napoleon met Marie-Louise. Het volgende jaar doen zij hetzelfde bij de geboorte van de Koning van Rome (zoon van Napoleon en Marie-Louise) en de verjaardag van de Keizer van Frankrijk. Tijdens de Nederlandse periode is er geen sprake meer van de Société de Saint Laurent. De oude " marchante Figuren " zijn stedelijke eigendom geworden.


Op het einde van de jaren 1830 loopt een poging om het overgebleven materiaal van de Ommegang toe te vertrouwen aan de Société de Saint Laurent, alsook deze te doen deelnemen aan de herdenkingen van de Septemberdagen uit op een mislukking. De stad neemt de reuzen over en blijft deze gedurende de gehele 19de eeuw uitlenen ter gelegenheid van de planting van de Meyboom.


De leden van Sint Laurentius hebben het hier zo moeilijk mee dat zij uiteindelijk besluiten om hun eigen reuzen te creëren naar voorbeeld van de gigantische figuren van de oude Ommegang?


Men moet wachten tot 1868 om te vernemen dat de reuzen van de Société de Saint-Laurent in slechte staat zijn en terug in orde gebracht dienen te worden. De namen, het voorkomen en het aantal van deze reuzen is echter niet gekend. Het is aan de vooravond van de 1ste wereldoorlog dat een document aantoont dat 2 gigantische figuren deelnemen aan de planting van de Meyboom. Het betreft een vrouw en een grote baby, waarschijnlijk Meeke (of Mieke) en Janneke. In de loop van de jaren zal de reuzenfamilie van de Meyboom verder uitgroeien. Bompa (grootvader) en Boma (grootmoeder) verschijnen tussen de 2 wereldoorlogen. Roseke en Jefke begin jaren 50 en Pitje (Pietje) de  Champetter in 1982. In de jaren 70 wordt beslist de reuzen te voorzien van nieuwe kleding. Meeke blijft echter gekleed in de geel-rode jurk van de oude gemeentelijke reus Mieke. Janneke wordt getransformeerd naar het voorbeeld van de reus Jan behorend tot de familie van de gemeentelijke reuzen en wordt gekleed in een 18de eeuwse outfit. Deze veranderingen doen niemand twijfelen en men blijft spreken van Meeke en Janneke. In 2008 beslissen de Gezellen van St-Laurentius om Janneke terug te creëren onder vorm van een grote baby.


Tijdens de gehele lengte van stoet van de Meyboom dansen de in het wit geklede Poepedroegers met hun reuzen. De Poepedroegers worden ook regelmatig uitgenodigd voor diverse folkloristische festiviteiten zowel in België als in het buitenland.


De instandhouding van de traditie van de Brusselse reuzen door de Gezellen van St. Laurentius heeft ertoe geleid dat zij in 2005 werden opgenomen in de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. Deze eer straalt af op het geheel van de tradities verbonden aan de Meyboom.


De Gezellen van Sint-Laurentius Les Compagnons de Saint-Laurent
Onthaal Meyboom De gezellen Multimedia Links Contact

Gezellen van Sint-Laurentius

Confrérie des compagnons de Saint-Laurent

Rogier van der Weyden straat, 18-20

1000 Brussel

Mail: Info@meyboom.be


Copyright © Tous droits réservés.

Onthaal

Contact

Termes et conditions d'utilisation

Politique de confidentialité