MEYBOOM De gezellen

De traditie van de Meyboomplanting is verbonden


met de niet meer bestaande kapel van Sint-Laurentius. Deze Kapel die één van de oudste religieuze monumenten van Brussel was stond in de Sint Laurenstraat en is waarschijnlijk gebouwd in 1213. Het gebouw is na de Franse revolutie verkocht als Nationaal goed in 1799. De laatste overblijfselen van de kapel werden in 1912 vernietigd.


In de middeleeuwen gebruikte het broederschap van de kruisboogschutters van Sint-Laurentius deze kapel. Deze gilde werd opgenomen door de Grote Gilde, eedverbond van de kruisboogschutters van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavel in 1381 onder beslissing van de Hertogen van Brabant, Jeanne en Wenceslas. Bij dezelfde beslissing kwam ook de Kapel van Sint-Laurentius in de handen van de Grote Gilde en bleef dat tot het einde van het Ancien Régime.


Tot heden kan de toekenning van de traditie die de kruisboogschutters van Sint-Laurentius het voorrecht geeft een Meyboom te planten op de vooravond van hun patroonheilige niet worden bevestigd.


Desalniettemin is het zeker de Grote Gilde van de Zavel die tot 1785 de toestemming geeft aan de verantwoordelijken van de Kapel van Sint-Laurentius zich te richten tot de rekenkamer van de Hertog van Brabant om gratis een boom te mogen weghalen in het Zoniënwoud. Teneinde de antieke traditie te kunnen voortzetten.


Toen de Franse revolutionairen kwamen werden de ambachtsgilden en broederschapen afgeschaft. Toch zette de sociëteit van Sint-Laurentius de traditie van de Meyboom en de reuzen verder. De reuzen waren eigendom van de Grote Gilde en de stad Brussel. Tijdens heel de 19e en 20ste eeuw zetten de inwoners van de populaire volkswijken van de Komediantenstraat en Schaarbeekstraat de traditie verder onder auspiciën van Sint-Laurentius.


Na werken om de Koningsstraat te verlengen krijgt de wijk rond de Schaarbeeksestraat vanaf 1825 de naam “Bas-Fonds”.  Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw bestaat deze wijk niet meer, zij is volledige vernietigd.


Toch zet een vereniging, de Gezellen van Sint-Laurentius de traditie van de Meyboom en de reuzen verder . Vandaag is het de VZW “De gezellen van Sint-Laurentius” die zowel de Meyboomplating als de stoet van de reuzen die hem begeleiden organiseren.

Sinds 1980 bestaat de VZW Gezellen van Sint-Laurentius. De titels en graden die door het broederschap worden gegeven hebben een eervol en folkloristisch karakter.


De Gezellen van Sint-Laurentius Les Compagnons de Saint-Laurent
Onthaal Meyboom De gezellen Multimedia Links Contact

Gezellen van Sint-Laurentius

Confrérie des compagnons de Saint Laurent

Rogier van der Weyden straat, 18-20

1000 Brussel

Mail: Info@meyboom.be

Copyright © Tous droits réservés.

Onthaal

Contact

Termes et conditions d'utilisation

Politique de confidentialité