Copyright © Tous droits réservés. Créé par Meyboom.  Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité

FR / NL


1) JAN :Gekleed in een 18de eeuws kostuum met pruik en haarstrik, hij herinnert aan de oude reus Jan van de Stad Brussel.2) MIEKE :Gekleed in het rood en geel met een blauwe voorschoot, naar het voorbeeld van het laatste kostuum van de reus Mieke van de Stad Brussel.
3) BOMPA :Herinnert aan het bestaan van een grootvader in de familie van de gemeentelijke reuzen. Bij de Meyboom is hij gekleed in een blauwe kiel, hij heeft een pet en een rode zakdoek met witte bolletjes.4) BOMA :Zoals Bompa behoorde Boma oorspronkelijk tot de gemeentelijke reuzen. Zij is opnieuw gemaakt naar dit

personage. Zij is gekleed in een blauwe jurk, een kraag van zwarte gaas. Zij draagt een zwarte hoed met een rode knoop en een voorschoot vervolledigd het plaatje.5) ROOSKE :Gekleed in het rood, gecreërd in de jaren 50. Zij representeert het bevrijde  Brussel van na de 2de wereldoorlog.6) JEFKE :De kleuren van zijn kleren stemmen overeen met deze van de Belgische driekleur.7) PIETJE :Gekleed als champetter met kiel, kepie en sabel, hij herinnert aan de onverwoestbare gehechtheid van het Brusselse volk aan haar stad waarvan de burgemeester het hoofd is van de gemeentelijke politie.8) JANNEKE :In 2008 werd ter gelegenheid van de 700ste Meyboomplanting beslist dit personage terug in te voeren in zijn traditionele kledingdracht. Janneke stelt zoals het origineel was een baby voor.

POLLEKE :Personage gedragen door de kinderen als eerbetoon aan "Paul Coeckelenberg" stichter van de fanfare van de Meyboom.