Copyright © Tous droits réservés. Créé par Meyboom.  Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité

FR / NL

Champetter


Het is een paradox dat een vertegenwoordiger van de voormalige landelijke politie aanwezig is in deze zeer oude traditie. Sommigen zien dit als een erfenis die voortkomt uit de herinneringen aan de  

“volkstradities” die terug te vinden waren op de grote internationale tentoonstellingen die gehouden werden in Brussel (de laatste was de Expo 58 met zijn Vrolijk België).

De eerste sporen van champetters in de Meyboom dateren van 1910. Het personage is ondertussen een traditioneel karakter geworden en er is altijd één champetter (of twee) in de stoet van de Meyboom. We herinneren ons er nog een aantal: Firmin Gerday, Woltje genoemd, Jean Baptiste Wouters (Krumme Baptist) Augustus Vanden Bosche, Gust genoemd. Traditioneel begeleidt de Champetter het Rad van Fortuin. Het kostuum van het personage verandert naargelang diegene die deze functie uitoefent.


Het rad van fortuin


De stoet die op 9 augustus de Meyboomplanting begeleidt bevat ook een praalwagen: Het Rad van Fortuin of het Rad van Bon’Aventeur. Deze praalwagen bestaat uit een slee en een schuingezaagde centrale as. Op deze as rust een rad dat verbonden is met de bodem aan de linkerkant van het geheel. Het wordt getrokken door een paard. Wanneer het in beweging wordt gebracht draait het rad in tegenovergestelde richting van de wijzers van de klok.


Op het rad zijn 3 koppels poppen bevestigd die de drie klassen van de maatschappij voorstellen: de adel, de burgerij en het gewone volk. Het skelet van de poppen is van wilgenhout en de hoofden van karton of van meer moderne materialen.


Het Rad van Fortuin is een positief symbool dat ons herinnert aan de eeuwige hernieuwing van het leven maar ook aan de onzekerheden hiervan. Afhankelijk van het moment zal ieder de andere domineren alvorens zijn macht te verliezen en zijn plaats over te laten aan de anderen.


Volgens de eerste, momenteel gekende, getuigenissen nam deze praalwagen vol symboliek voor het eerst deel aan de stoet van de Meyboom in het begin van de jaren 80 van de 19de eeuw.


De organisatoren introduceren regelmatig ook satirische elementen . Zo kon men Landru (Franse crimineel) bewonderen die zijn 19de slachtoffer vermoordde of kon men in de nadagen van de 1ste wereldoorlog Duitse soldaten met punthelmen zien. In 1945 waren er personages die Hitler en Joseph Goebbels voorstelden.


Het Rad van Fortuin van de Meyboom kan ook bewonderd worden tijdens de jaarlijkse Ommegang van Brussel.


Kêrstoempers


De Kêrstoempers vormen niet speciaal een groep maar zijn enkele personen die zich gespecialiseerd hebben in het bedienen van de bloemenkar.

Sinds vier jaar hebben de Gezellen een t-shirt voorzien om deze mensen te onderscheiden.


Stewards


Sinds 2011 worden de Gezellen op de Meyboomplanting bijgestaan

door Stewards. Deze onmisbare groep staat in voor het volt verloop en het begeleiden van de grote massa mensen op de binnenplaats van het stadhuis en voor het podium. Dankzij de Stewards en hun goed werk kunnen de

Gezellen zich toeleggen op hun taken en ook deelnemen aan het feest

We zijn de Stewards dan ook zeer dankbaar en beschouwen hen als een

sub-grcep van de Meyboom.