Copyright © Tous droits réservés. Créé par Meyboom.  Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité

FR / NL

Poepedroegers


In 1820 wordt in het programma van het 500-jarig jubileum van de processie van het Sacrement van Mirakel melding gemaakt van een Broederschap van St.Laurentius dat in 1799 de reuzen gekocht had van de gilde van kruisboogschutters alsook deze van de Ommegang bij de verkoop van de “reuse schuere” (reuzenschuur).


In 1810 neemt de « Société de Saint-Laurent » deel aan de stoet die georganiseerd wordt door de stad Brussel ter gelegenheid van de bruiloft van Napoleon met Marie-Louise. Het volgende jaar doen zij hetzelfde bij de geboorte van de Koning van Rome (zoon van Napoleon en Marie-Louise) en de verjaardag van de Keizer van Frankrijk. Tijdens de Nederlandse periode is er geen sprake meer van de Société de Saint Laurent . De oude « marchante Figuren » zijn stedelijke eigendom geworden.


Op het einde van de jaren 1830 loopt een poging om het overgebleven materiaal van de Ommegang toe te vertrouwen aan de Société de Saint Laurent, alsook deze te doen deelnemen aan de herdenkingen van de Septemberdagen uit op een mislukking. De stad neemt de reuzen over en blijft deze gedurende de gehele 19de eeuw uitlenen ter gelegenheid van de planting van de Meyboom.


Hebben de leden van Sint Laurentius het hier zo moeilijk mee dat zij uiteindelijk besluiten om hun eigen reuzen te creëren naar voorbeeld van de gigantische figuren van de oude Ommegang?


Men moet wachten tot 1868 om te vernemen dat de reuzen van de Société de Saint-Laurent in slechte staat zijn en terug in orde gebracht dienen te worden. De namen, het voorkomen en het aantal van deze reuzen is echter niet gekend. Het is aan de vooravond van de 1ste wereldoorlog dat een document aantoont dat 2 gigantische figuren deelnemen aan de planting van de Meyboom. Het betreft een vrouw en een grote baby, waarschijnlijk Meeke (of Mieke) en Janneke. In de loop van de jaren zal de reuzenfamilie van de Meyboom verder uitgroeien. Bompa (grootvader) en Boma (grootmoeder) verschijnen tussen de 2 wereldoorlogen. Roseke en Jefke begin jaren 50 en Pitje (Pietje) de  Champetter in 1982. In de jaren 70 wordt beslist de reuzen te voorzien van nieuwe kleding. Meeke blijft echter gekleed in de geel-rode jurk van de oude gemeentelijke reus Mieke. Janneke wordt getransformeerd naar het voorbeeld van de reus Jan behorend tot de familie van gemeentelijke reuzen en wordt gekleed in een 18de eeuwse outfit. Deze veranderingen doen niemand twijfelen en men blijft spreken van Meeke en Janneke. In 2008 beslissen de Gezellen van St. Laurentius om Janneke terug te creëren onder vorm van een grote baby.