Copyright © Tous droits réservés. Créé par Meyboom.  Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité

FR / NL

Gardevils & Madame Chapeau


De Gardevils werden gesticht in 2001 met het doel de Meyboom te beschermen nadat zich bij de voorgaande editie problemen voorgedaan hadden met de leden van een «actiegroep» die poogden de Meyboom te stelen.


Eveneens werd een groep opgericht met de naam Madame Chapeau, naar het personage uit het bekende theaterstuk Bossemans en Coppenolle. Jaarlijks wordt een Madame Chapeau-verkiezing gehouden. De zowel vrouwelijke als mannelijke deelnemers worden aan diverse proeven onderworpen zoals het ad fundum drinken van een gueuze  en het beantwoorden van een aantal vragen over Brussel. Diegene die de meeste vergelijkingen vertoont met het personage uit het theaterstuk wordt verkozen.  Er worden eveneens een 1ste en 2de «eredame» aangeduid.